Специални  01.10.23-промоционални цени за писмен превод
Вид документ/ текст
 31.12.23Език Цена       /1стр./
Бланкови документи:-Акт за  раждане,удостоверение за  брак, удостоверение за семейно положение, адресна регистрация, свидетелство за съдимост и др. Английски език 6.00 лв.
Стандартни документи: диплома за средно и висше образование, приложение към диплома,  академична справка,    уверения Английски език 8.00 лв

 

Логос- цени за писмен превод

Език

Стандартна поръчка         /за 2 работни дни/

Бърза поръчка /за следващия работен ден/

Експресна поръчка /за същия ден/

 Английски език, руски език

 

 

Испански, италиански, немски, френски,

10 лв/стр. за клас А

12 лв/стр. за клас Б

12 лв/ стр. за клас А

14 лв/ стр за клас Б

12 лв/стр. за клас А

14 лв/стр. за клас Б

14лв/стр. за клас А

16лв/стр. за клас Б

15 лв/стр. за клас А

19 лв/стр. за клас Б

19лв/стр. за клас А

21лв/стр. за клас Б

Гръцки, турски, румънски, молдовски,

Сръбски,

Хърватски, чешки, полски, македонски език

14 лв/стр. за клас А

17 лв/стр. за клас Б

17 лв/стр. за клас А

19 лв/стр. за клас Б

21 лв/стр. за клас А

25,50 лв/стр. за клас Б

Нидерландски,

португалски,унгарски език

20 лв/стр. за клас А

21 лв/стр. за клас Б

21 лв/стр. за клас А

25 лв/стр. за клас Б

25,50 лв/стр.  -А

31,50 лв/стр. – Б

Словенски ,армен- ски,албански език

18 лв/стр. за клас А

23 лв/стр. за клас Б

23 лв/стр. за клас А

28 лв/стр. за клас Б

27 лв/стр. за клас А

34,50 лв/стр. за клас Б

От датски, норвежки, шведски езици

20 лв/стр. за клас А

23 лв/стр. за клас Б

23 лв/стр. за клас А

28 лв/стр. за клас Б

27 лв/стр. за клас А

34,50 лв/стр. за клас Б

Арабски език

 Иврит

25 лв/стр. за клас А

31 лв/стр. за клас Б

31 лв/стр. за клас А

37 лв/стр. за клас Б

37 лв/стр. за клас А

45,50 лв/стр. за клас Б

От български на датски, норвежки, шведски

По договаряне

1 (една) преводна страница се състои от 1800 символа с интервалите!

Клас А включва следните документи: дипломи за средно и висше образование, сертификати, пълномощни, декларации, удостоверения за семейно положение, свидетелства за съдимост, общински и банкови документи, лична, фирмена кореспонденция и др.

            Клас Б включва следните документи: технически спецификации, счетоводни документи, юридическа, фирмена и друга специализирана литература .

Превод на епикризи- по договаряне (клас С)

            Устни преводи: Цената за ПЪРВА ГРУПА е 40 лева на час. Цената за ВТОРА ГРУПА е 60 лева на час.

*В зависимост от тематиката и продължителността, цената на час за устен превод подлежи на договаряне

 Индивидуално обучение по английски език- 10 лв/ учебен час

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>