Промоционални цени за писмен  превод:

05.06. 2023- 31.08.2023

Вид документ/ текст Език Цена     /1 стр./
Бланкови документи:

/от български на английски език/

Акт за раждане,  удостоверение за брак, удостоверение  за семейно положение, адресна  регистрация,свидетелство  за съдимост и др.

Английски език 6,00 лв.
Стандартни документи:

/от български на английски език/

диплома за средно  или  висше  образование, приложение  към диплома, академична справка, уверение

Английски език 8,00 лв

 

Отстъпки:

Предвиждат се отстъпки за превод на по-голям обем от страници или по-дълъг срок на изпълнение, които могат да стигнат до 20 % от стандартната цена!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>