Превод на немски

Опитът ни в преводите с немски език, както официални от заклети преводачи, така и неофициални, е в няколко основни сфери:

- превод на технически описания и спецификации, инструкции за устройство и експлоатация на машини- при този вид преводи има възможност за специално оформление на текста, така че той огледално да следва изходния;

- превод на медицински документи- епикризи, амбулаторни листове, медицински бележки;

- бланкови/ общински документи- удостоверения за брак, удостоверения за семейно положение, удостоверения за идентичност на имената и др.

- образователни документи- дипломи за основно, средно или висше образование, удостоверения за правоспособност, сертификати)

- художествени текстове

Ако проявявате интерес за превод от или на немски език, ще се радваме да се свържете с нас!