Превод на италиански

“Логос”- преводи Пловдив може да ви предложи преводачи с италиански с необходимата квалификация и опит. Имаме опит в преводите на:

- Образователни документи- дипломи за основно, средно, висше образование, академични справки, удостоверения за правоспособност, уверения за студент или ученик, сертификати за завършен курс или специализация и др.

- Общински/ бланкови документи

- Финансови и счетоводни документи- фактури, годишни отчети, баланси;

- Уеб сайтове

- Специализирана или художествена литература.

Ще се радваме да имаме възможност да работим с вас!