Фирма за преводи “Логос” – Пловдив разполага с квалифицирани преводачи с гръцки език в най- различни сфери от живота:

- тръжна документация- сертификати за качество, годишни отчети, баланси, банкови извлечения и др.

-  технически описания и спецификации, инструкции за устройство и експлоатация на машини- при този вид преводи има възможност за специално оформление на текста, така че той огледално да следва изходния;

- бланкови/ общински документи- удостоверения за брак, удостоверения за семейно положение, удостоверения за идентичност на имената и др.

- образователни документи- дипломи за основно, средно или висше образование, удостоверения за правоспособност, сертификати)

- художествени текстове

- превод на уеб сайтове- преводът може да се представи в максимално улеснен за компютърните специалисти вид, така че да се борави с него максимално лесно;

- превод на рекламни материали- брошури, листовки, етикети;

Ако проявявате интерес за превод от или на гръцки език, ще се радваме да се свържете с нас!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>