Превод от и на английски по 6.00 лв/стр. за  текстове от клас А-бланкови документи, 8.00 лв. на страница за дипломи и уверения от клас А.

Промоционални цени за периода до 31.12.2023

Агенция за преводи “Логос”- Пловдив предлага на своите клиенти качествени преводи на английски език от квалифицирани преводачи.

Официалните преводи са с подпис на преводача, на бланка на преводаческа агенция и с мокър печат.

Разполагаме с богата база от преводачи, които притежават задълбочени познания по английски език и притежават нужното образование и опит.

Предлагаме преводи на английски в най- различни сфери:

- превод на техническа документация, като се следва огледално вида на изходящия документ;

- тръжна документация- сертификати за качество, годишни отчети, баланси, банкови извлечения и др.

- превод на художествени текстове – поради тяхната специфика се подбират преводачи на английски с дългогодишен опит в писането както на английски, така и на български художествени текстове;

- превод на общински/ бланкови документи (удостоверения за брак, раждане, свидетелства за съдимост, пълномощни и др.)

- превод на документи за завършено ниво на образование, курс или специализация (дипломи, сертификати, академични справки)

- медицински документи (епикризи, медицински бележки, амбулаторни листове, изследвания и др.)

- предлагаме превод на уеб сайтове, рекламни материали, менюта и др.

При избора на подходящия за вашия текст или документ преводач на английски, се ръководим от няколко основни принципа с цел да се гарантира максимално добро качество на превода:

1) Преводачът да има опит при превода точно на вашия тип документ или текст;

2) Преводачът да има задълбочени познания в сферата, касаеща вашия превод;

3) Ако преводът е от български на английски, по възможност преводачът да е живял в съответната чужда страна, за която ще се ползва текста.

Всеки предаден от нас превод от или на английски преминава през надлежна проверка и редакция.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>