Полезна информация

1. Много често термините официален превод и легализиран превод се смесват.

Официалният превод е на бланка на преводаческата агенция с подпис на заклетия преводач и с печат на агенцията.

При легализацията, официалният превод преминава редица заверки през различни министерства, докато накрая се завери в Консулски отдел на Министерство на Външните Работи.

2. Българските нотариуси могат да поставят нотариална заверка  само на български документи.

3. Цените на преводите са въз основа на страница преведен текст. Една преводна страница се състои от 1800 символа.

4. В случай, че имате диплома за легализация, добре е да погледнете дали има подпис отстрани до снимката. Много често се оказва че притежателят на документа не се е подписал, а това е детайл, който се разглежда при легализацията на образователни документи.