1. Едно и също ли е официален превод и легализиран превод?

Официалният превод е на бланка на преводаческата агенция с подпис на заклетия преводач и с печат на агенцията.

При легализацията, официалният превод преминава редица заверки през различни министерства, докато накрая се завери в Консулски отдел на Министерство на Външните Работи.

2. Какви документи могат да се заверяват нотариално?

Нотариално се заверяват документи само на български език и в редки случаи на чужд, когато нотариусът владее съответния език на отлично ниво.

3. Как се калкулира цената?

Цените на преводите са въз основа на страница преведен текст. Една преводна страница се състои от 1800 символа.

4. Има ли някакви специфики, когато ще легализирам документ за образование?

В случай, че имате диплома за легализация, добре е да погледнете дали има подпис отстрани до снимката. Много често се оказва че притежателят на документа не се е подписал, а това е детайл, който се разглежда при легализацията на образователни документи.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>