Официален превод

Официален превод

За да бъде един превод официален, той трябва да отговаря на няколко основни изисквания:

- Трябва да бъде на бланка на преводаческата агенция

- Да има подпис на преводача, извършил преводаческата услуга

- В текста на преводача, той или тя да заявят, че отговарят за верността на извършения от тях превод

- Да фигурира печат на преводаческата агенция

Забележка: За да бъде един превод официален, не е задължително да се направи легализация на документа.

При легализацията, документът минава през редица министерства и се заверява и от тях.

За повече информация относно официалните преводи и процеса на легализация, може да се свържете на посочените контакти!