Един от най-често срещаните документи, които имат нужда от легализация е удостоверението за раждане.

Удостоверението за раждане трябва да бъде оформено по определен начин, да има подписи на съответните служебни лица, както и изискваните от разпоредбите печати.

Фирма за преводи Логос Пловдив ще ви предостави цялата ви необходима информация относно вида и оформлението на вашия документ, така че да бъде приет в Консулски отдел на Министерство на Външните работи и да се легализира, като се постави Апостил (Apostille).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>