Легализация на диплома

Легализация на акт за раждане

Легализация на свидетелство за съдимост

Легализацията е процес, при който даден официален документ преминава проверка през редица министерства или ведомства, които го заверяват, за да може да получи финалната заверка в Консулски отдел на Министерство на Външните работи.

За различните документи- диплома, удостоверение за раждане, удостоверение за брак, удостоверение за семейно положение, за идентичност на имената, академична справка, приложение към диплома, свидетелство за съдимост, учредителен акт, удостоверение за актуално състояние и др., министерствата и институциите са най-различни.

Така например за легализацията на свидетелство за съдимост, трябва първо да се мине през Министерство на правосъдието, където се поставя Апостил и впоследствие се изпраща в Консулски отдел, където също поставят своята заверка.

При други документи, като дипломата, легализацията протича по друг път- документът се праща в Министерство на Образованието, там се заверява и след това Консулски отдел поставя крайният Апостил (Apostille).

В повечето случаи с изключение на някои страни, с които България е сключила ” Договор за правна помощ” при финалната заверка в Консулски отдел се поставя вече споменатия. Апостил (Apostille), печат, който удостоверява истинността на документа в чужбина.

apostille_pattern.213233516_std

Преводаческа агенция Логос, Пловдив предлага съдействие за цялостния процес по легализация и поставяне на апостил на вашите документи- от консултация за изискванията относно тяхното оформление до момента тяхното получаване от клиента.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>