Легализация на свидетелство за съдимост

В много случаи, освен официален превод, за свидетелството за съдимост се изисква и легализация. Както и при легализацията на диплома, легализацията на удостоверение за брак или други документи, и към този има специфични изисквания.

За да бъде приет за легализация, документът трябва да бъде подписан от съответните лица и техните имена да са изписани.

Документът трябва да бъде предаден в оригинал, а не да е нотариално заверено копие.

На свидетелството за съдимост се поставя Апостил от Министерство на Правосъдието, прави се официален превод от заклет преводач,  след което се изпраща в Консулски отдел за заверка.

Ако ви се налага официален превод от заклет преводач и/или легализация на вашето свидетелство за съдимост, не се притеснявайте да се свържете с нас, за да получите информация относно изискванията към превода и оформлението на документа!