Легализация на акт за раждане

Един от най-често срещаните документи, които имат нужда от легализация е удостоверението за раждане.

Удостоверението за раждане трябва да бъде оформено по определен начин, да има подписи на съответните служебни лица, както и изискваните от разпоредбите печати.

Фирма за преводи Логос Пловдив ще ви предостави цялата ви необходима информация относно вида и оформлението на вашия документ, така че да бъде приет в Консулски отдел на Министерство на Външните работи и да се легализира, като се постави Апостил (Apostille).