Заклет преводач

Заклети преводачи

Преводачите, които се вписват в списъка на Консулски отдел към Министерство на външните работи, имат право да подписват официални преводи на бланка на лицензирана агенция.

Само официалният превод от заклет преводач може да бъде заверен в Консулски отдел и ако се изисква да се постави Апостил, което и представлява процеса на легализация.

За да бъдат одобрени и вписани в списъка на Консулски Отдел, преводачите трябва да отговарят на различни за всеки език изисквания.

Изискванията се отнасят до вида на образованието, с което се доказва владеенето на чуждия език, хорариума часове на обучение и оценките от изпитите за владеене на езика.

Целта на този вид вписване на преводачите е да се гарантира максимално добро качество на официалните преводи.