Апостил

Това е вид унифицирано удостоверение (подобно на печат), което се поставя върху самия документ.

Чрез него се удостоверява, че съответният документ е достоверен и се освобождава от по-нататъшни проверки в чуждата държава за която е предназначен.

Съществуват и група държави, с които е подписан Двустранен договор за правна помощ. При тези страни няма нужда от апостил.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>