Апостил

Апостил

Това е вид унифицирано удостоверение (подобно на печат), което се поставя върху самия документ.

Чрез него се удостоверява, че съответният документ е достоверен и се освобождава от по-нататъшни проверки в чуждата държава за която е предназначен.

Съществуват и група държави, с които е подписан Двустранен договор за правна помощ. При тези страни няма нужда от апостил.