Промоции

 Промоционални цени за писмен  превод:

01.12. 2020- 31.12.2020

Вид документ/ текст Език Цена     /1 стр./
Бланкови документи:Акт за раждане,  удостоверение за брак, удостоверение  за семейно положение, адресна  регистрация,свидетелство  за съдимост и др. Английски език 5,00 лв.
Стандартни документи:  диплома за средно  или  висше  образование, приложение  към диплома, академична справка, уверение Английски език 7,00 лв

 

Отстъпки:

Предвиждат се отстъпки за превод на по-голям обем от страници или по-дълъг срок на изпълнение, които могат да стигнат до 20 % от стандартната цена!