Дъжави освободени от легализация

Държави освободени от легализация

България има подписан двустранен договор за правна помощ. Документите от и за тези страни нямат нужда от апостил, а само от заверка на превода в Консулски отдел на Министерство на външните работи.

Някои от страните с които България има сключен договор са: Австрия, Кипър, Франция, Украйна, Руска Федерация, Сърбия, Македония, Полша, Грузия и др.